Analytiikka: johda tiedolla tuloksiin

Econometrics Finland on digimarkkinointiin ja analytiikkaan erikoistunut yritys, jonka avulla datasta päästään suoraan toimenpidesuosituksiin ja markkinoinnin tehostamiseen, ja sitä kautta parempiin tuloksiin.

Kaikilla yrityksillä on yhä enemmän dataa ja lukuja, meidän tehtävämme on muuttaa data ja luvut suoraan toimenpidesuosituksiksi, mitata tuloksia ja niiden kehitystä. Pelkkä data ilman tulkintaa ja toimenpiteitä ei ikävä kyllä hyödytä ketään. Ekonometria tuo matemaattista tarkkuutta markkina-analytiikkaan ja tilastotieteen luottamusvälit päätöksentekoon. Mutulla ei enää johdeta – datan ja analytiikan päätökset perustuvat mitattuihin tuloksiin.

Toimenpidesuositukset joihin markkina-analytiikan ja businessanalytiikan avulla päästään, liittyvät suoraan eri kanavien tehokkuuteen ja kannattavuuteen.

 

  • Mitä uusi asiakkuus maksaa (kustannus per asiakas) eri kanavista?
  • Miten eri kanavat ohjaavat liikennettä sivustolle, kivijalkamyymälään tai verkkokauppaan?
  • Miten eri markkinointipanostukset korreloivat esim. sivustoliikenteen, myymäläliikenteen, myyntieurojen kanssa – niin verkossa kuin verkon ulkopuolella?
  • Mikä on eri kanavien korrelaatio myyntiin? Entä selitysaste myynnistä? Kuinka paljon kaikki markkinointipanostukset selittävät myynnistä?
Digimarkkinointi ja esimerkiksi ohjelmallinen ostaminen tarjoavat loistavat työkalut A/B-testata markkinoinnin eri elementtien kustannustehokkuutta: miten toimivat eri kanavat, eri mediasivustot tai some-sivustot tai blogit, miten eri viestikärjet tai luovat ratkaisut, miten eri mainosformaatit jne. Analytiikan avulla kaikille kanaville, luoville ratkaisuille, yksittäisille mainospaikoille saadaan CPA-hinnat eli kustannus per haluttu konversiopiste, oli konversiona sitten yhteydenottopyyntö, vierailu hinnastossa tai loppuun asti viety tilaus. Päätökset ja toimenpidesuositukset ovat helppoja, kun eri asioilla on hintalappunsa, ja voidaan lähteä hakemaan lisäkauppaa sieltä, mistä sitä edullisimmin ja kustannustehokkaimmin saavutetaan. Optimointi on hieno sana, jolla ei oikeastaan tarkoiteta muuta, kuin, että karsitaan sitä mikä ei toimi, tai tulee liian kalliiksi – ja satsataan lisää siihen, mikä todistetusti ja mitatusti toimii!