Businessanalytiikka ohjaa markkinointianalytiikan datasta tuloksiin

Internetin web-sivujen alkuajoista alkaen innostuttiin verkon mahdollisuuksista mitata tapahtumia ja toimenpiteitä netissä ennennäkemättömällä tarkkuudella. Internet toi kaikkien ulottuville median, jossa jokainen klikki ja sivulataus voitiin mitata sekunnin tarkkuudella, ja seurata sekä sivuston sisäisiä polkuja kohti maalitapahtumia (konversio), että ennen muuta myös liikenteen lähteitä ja kanavia, jotka johtavat parhaiten haluttuihin tavoitteisiin.

Web-analytiikka kehittyi kymmenessä vuodessa lokianalyyseistä ja sivupolkujen mittauksista edistyneeseen eCommerce-mittaukseen, jossa seurataan ostopolkuja eri kanavista myyntiin ja euroihin asti, ja pystytään attribuutiomallinnuksien avulla jyvittämään esimerkiksi 100 euron ostotapahtumasta ansio eri lähteille sen mukaan, miten ne ovat ostopolun eri vaiheissa olleet mukana.

Markkinointianalytiikassa web-analytiikka laajennetaan sisältämään myös verkon ulkopuoliset markkinointipanostukset ja myynti offline-kanavissa.

Business-analytiikka ja ekonometria ottavat edelleen mukaan muut myyntiin mahdollisesti vaikuttavat tekijät, kuten mainoskampanjasisällöt, sää, kilpailijoiden toimenpiteet, mediajulkisuus jne, jolloin päästään laskemaan eri muuttujien välisiä riippuvuuksia (korrelaatiot) ja eri muuttujien selitysaste myynnistä. Mallintamalla päästään luomaan myös ennusteita, kuinka paljon myyntiä saavutettaisiin erilaisin panostuksin eri kanaviin.

Econometrics Finland toteuttaa mittaukset ja analyysit, tulkitsee luvut ja tekee konkreettiset toimenpidesuositukset. Luvuista ja analyyseistä voidaan luoda myös erilaisia Dashboardeja, joiden avulla nähdään eri kanavien ja toimenpiteiden vaikutus myyntiin, ja voidaan tehdä välittömiä toimenpiteitä, jos asiat eivät etene toivottuun suuntaan.

Mistä haluaisit kuulla lisää? Miten voimme auttaa? Haluatko kuulla referenssejä?